Astazi este: 26 Jan 2022 - 10:34:20

Sondaj Online

Sunteti multumiti de acest proiect?
DA - 77.4%
NU - 13.7%
Alt raspuns - 8.9%

Total votes: 146
The voting for this poll has ended on: 31 Dec 2018 - 00:00
Noutăți

ANUNŢ

Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
anunţă despre finanţarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale, din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez Tranşele I-IV în sumă de 14,0 mln. lei

Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, cu suportul Guvernului Japoniei implementează pe teritoriul Republicii Moldova Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale (în continuare – Program).
       Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere (în continuare - Echipament).
         Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero.
         În cadrul Programului va fi achiziţionat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă.
          Valuta cererilor de aplicare este leul moldovenesc.
         Cererile de solicitare pentru participare la prezentul Program urmează să vizeze procurări în valoare minimă de 600.000 lei, iar valoarea maximă, respectiv, 1.200.000 lei.
             Suma cererii de aplicare include prețul Echipamentului, impozitele și taxele de import, costurile pentru transportare, asigurarea pe durata transportării, inspecția și alte cheltuieli aferente procurării Echipamentului.

 I.Condiţiile Programului

1.Criteriile Generale de selectare

     Prioritatea va fi acordată:

 • subiecților sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, produsele (serviciile) cărora vor contribui la sporirea exporturilor și/sau la substituirea importurilor;
 • proiectelor inovaționale a solicitanților, investițiile proprii ale cărora vor atesta un coeficient înalt de multiplicare față de finanțarea acordată;
 • întreprinderilor pentru dezvoltarea activității de producere în raioanele Republicii Moldova, inclusiv sectorul rural;
 • Pentru participarea la Program nu vor fi admise întreprinderile care în rezultatul obținerii Grantului vor crea concurență neloială operatorilor locali.

2.Grupul ţintă

   Grupul țintă cuprinde agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 179 din 21.07.2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii”.

Grupul țintă cuprinde întreprinderile micro și mici înregistrate conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, forma de proprietate integral privată, cu respectarea condițiilor indicate mai jos:

 • numărul mediu scriptic anual de salariați să fie de cel mult 49 de persoane;
 • suma anuală a veniturilor din vânzări să fie de cel mult 25 milioane de lei și valoarea totală anuală de bilanț a activelor să nu depășească 25 milioane de lei;
 • să nu dețină o poziție dominantă pe piață, fapt constatat de autoritatea competentă;
 • cota membrului fondator care nu este întreprindere micro, mică și mijlocie sa nu depășească 25%, cu excepția organizațiilor necomerciale;
 • să nu fie: întreprindere importatoare de mărfuri supuse accizelor; companie fiduciară și companie de asigurare; organisme de plasament colectiv în valori mobiliare; instituție financiară; organizație de micro-finanțare, asociație de economii și împrumut; întreprindere de schimb valutar și lombard; întreprindere din domeniul jocurilor de noroc; fonduri nestatale de pensii;

3.Criterii de eligibilitate

 • să facă parte din categoria grupului țintă al Programului;
 • să fie înregistrat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cel târziu cu 6 luni înainte de depunerea cererii de solicitare pentru participare la prezentul Program;
 • să nu aibă restanțe la plățile scadente fată de instituții financiare bancare și/sau nebancare sau datorii la impozite și taxe, iar în cazul existenței datoriilor la impozite și taxe, acestea urmează a fi stinse benevol în termen de 30 (treizeci) de zile, din momentul depunerii cererii de participare la Program;
 • să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;
 • afacerea solicitantului să nu fie amplasată în municipiile Chișinău sau Bălți;


4.
     Întreprinderile eligibile pot sa beneficieze de mijloacele financiare aleși a Fondurilor Partenere doar o singura dată

5.
     Criteriile de eligibilitate pentru Echipamentul procurat în cadrul Programului

 • se acceptă pentru procurare doar echipament nou şi performant din punct de vedere tehnologic, cu un consum redus de resurse energetice, fiind exclus cel de origine autohtonă;
 • nu se acceptă pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol (combine, tractoare, semănători, etc.);
 • nu se acceptă pentru procurare unităţi de transport (inclusiv cele specializate).

 II.Beneficiarii achită valoarea Echipamentului după cum urmează:

             Preţul total al Echipamentului se va achita în mai multe tranşe, avansul constituind 25% din preţul acestuia. În cazul în care Beneficiarii, conform contractului de leasing, vor achita în termenii stabiliţi 60% din preţul Echipamentului, 40% din preţul acestuia va fi oferit drept Grant din partea Guvernului Republicii Moldova. 

III.Toate achiziţiile din cadrul Programului vor fi efectuate de către Crown Agents (Marea Britanie), agent autorizat pentru procurări, care activează pentru şi în numele Guvernului Republicii Moldova

IV. Termenul de prezentare a cererilor de aplicare și a setului de documente necesare pentru participare la Program este până la 19 ianuarie 2018

V.Setul de documente va fi depus de conducătorul sau reprezentantul împuternicit al întreprinderii la adresa indicată mai jos:

Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 180, biroul 812a, tel: (022) 296718, fax: (022) 296719,

Informațiile detaliate privind Regulamentul Programului, setului de documente și formularul cererii de aplicare le puteți obține accesând pagina WEB a Unității: www.jnpga.md.

vid telfon vid Telefon : +373 22 29 67 18
               +373 22 23 85 74
Fax:
+373 22 29 67 19

E-mail :cebanalexandr@yahoo.com
Web : www.jnpga.md
Web :
www.mec.gov.md

vid

Creat de  VIKWEB 

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare, 180, of. 811